Regel 1 samen op het plein

Introductie:

Per “speelplaatsgroep” worden na iedere vakantieperiode de speelplaatsregels, zoals opgenomen in de schoolgids, met de leerlingen doorgesproken. De leerlingen wordt gewezen op het nut van de regels. Door zich aan de regels te houden kan er prettig gespeeld worden op de speelplaats. Achterliggende gedachte van de regel is: de speelplaats is er voor ons allemaal. Doel van de regel: zorgen voor een veilige en schone speelomgeving.

Vereiste vaardigheden van leerkrachten:
 • Het surveillancebeleid toepassen.
 • Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk toezien op het naleven van de gestelde omgangs- regels en daar waar nodig corrigerend en / of sturend optreden.
 • Er op toe zien dat gemaakte afspraken ten aanzien van inzet spel / klim materialen en toegestane tik / balspelen nagekomen worden.
 • Consequent handelen.
 • Alert zijn.
Naar collega’s toe:
 • Zorgen dat je als surveillant op tijd aanwezig bent op het speelplaats.
 • Collega’s informeren wanneer een (of meerdere) van de hen toegewezen leerlingen niet toegestaan gedrag vertoond heeft (hebben).
 • De gang van zaken regelmatig laten terugkeren in de team(bouw)vergadering.
Naar de leerlingen toe:

Een ‘kwartier voor aanvang lestijd’ (8.15 / 12.45 uur) ben je welkom op de speelplaats.

 • Wanneer je met de fiets komt wordt deze in de fietsenstalling gezet.
 • Op de speelplaats wordt niet gefietst (geldt ook voor jullie ouders).
 • Als je eenmaal op het schoolterrein bent, blijf je op de speelplaats tot de zoemer gaat (5 minuten voor aanvang lestijd). Zonder toestemming ga je niet naar binnen.
 • Onnodige spullen, zeker die gevaarlijk kunnen zijn voor anderen, worden niet mee naar school gebracht.

Tijdens het speelkwartier zijn (in principe) alle kinderen buiten op de speelplaats (met uitzondering van deurwachten en hulpjes).

 • Zonder toestemming ga je niet naar binnen.
 • We zorgen er voor dat de speelplaats een fijne plek is om te spelen
 • We spelen niet tussen de fietsen.
 • We doen geen gevaarlijke spelletjes op de speelplaats.
 • Voetballen doen we met kleine, zachte balletjes. Eigen voetballen zijn niet toegestaan.
 • Wanneer je aan het rennen bent, let je op andere kinderen. Jij zult het ook niet leuk vinden wanneer je omver gelopen wordt. En iemand expres plagen of pijn doen is ook vervelend. Probeer kleine problemen en conflicten zelf op te lossen. Lukt dit niet, ga dan naar de leerkracht die buiten loopt.

We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een schone speelplaats.

 • Zorg dat de speelplaats schoon achtergelaten wordt. Zakjes, pakjes, bekers, fruitresten etc. gooi je in de vuilnisbakken.
Sancties:
 • Groep 1 t/m 4: Even afzonderen van de groep, daarna aanspreken op gedrag (Beertje Anders)
 • Groep 5 t/m 8: Aanspreken op gedrag. Na lestijd meerdere regels laten overschrijven.
 • Algemeen: Gemaakt strafwerk wordt bij de schoolleider ingeleverd zodat herhaald afwijkend gedrag ‘zichtbaar’ wordt (blijft).

 

Protocol: Samen op het plein
Datum:_____________________

 1. Een kwartier voor schooltijd ben je welkom op de speelplaats. Zonder toestemming van de juf of de meneer ga je niet meer van de speelplaats af, mag je niet naar binnen.
  Ook tijdens het speelkwartier geldt deze afspraak.
 2. Ben je met de fiets dan zet je je fiets in de fietsenstalling. Op de speelplaats mag niet gefietst worden.
 3. Spulletjes die gevaarlijk zijn voor andere kinderen neem je niet mee naar school. En ben zuinig op spulletjes van anderen. Niemand vindt het leuk wanneer zijn spullen kapot gaan.
 4. Je zorgt dat de speelplaats een fijne plek is om te spelen. Tussen de fietsen wordt niet gespeeld. Je doet geen gevaarlijke spelletjes op de speelplaats. Voetballen doe je met de zachte balletjes van school.
 5. Wanneer je aan het rennen bent, let je op de andere kinderen. Je zult het ook niet leuk vinden wanneer je omver gelopen wordt. Iemand plagen of expres pijn doen is ook niet leuk. Probeer kleine problemen zelf op te lossen.
 6. Ben aardig voor de natuur. Gooi “afval” in de vuilnisbakken.
 7. Laat het gewoon leuk blijven op de speelplaats.

Wat had je beter kunnen doen?