Regel 2 we lopen rustig in de gang

Introductie:

Tijdens een kring / klassengesprek wordt ingegaan op een recent voorval wat zich in het schoolgebouw en/of op het buitenterrein heeft voorgedaan: een voorval waarbij de veiligheid van jezelf en / of van een ander in gevaar komt:

 • al fietsend het schoolterrein opkomen
 • voetballen bij de ingangen van het schoolgebouw

Dit kring / klassengesprek vormt het uitgangspunt voor de introductie van de regel in de groepen waarbij het pictogram ook besproken wordt. De leerlingen wordt gewezen op het belang van de gekozen regel. Dat de regel belangrijk is voor de veiligheid van iedereen die op school werkt. Door zich aan de regel te houden kan er prettig én veilig gewerkt worden. De achterliggende gedachten van de regel zijn:

 • omdat iedere mens van waarde is, moeten we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk ongelukken kunnen gebeuren
 • iedereen moet vrij en veilig kunnen lopen en werken in het schoolgebouw

 

Doel van de regel is:

komen tot goede afspraken over hoe we in bepaalde situaties handelen, maar ook over hoe we kunnen zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. Daarbij houden we altijd rekening met wat kwetsbaar is.

 

Waar we niet op uit zijn:

het recht van de sterkste binnen onze school

 

Naar de leerkrachten toe:
 • Leerlingen aanspreken wanneer zij hun eigen veiligheid maar ook die van ’n ander op het spel zetten;
 • Consequent handelen, alert zijn.

 

Naar de leerlingen toe:
 • We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een prettig open werk – en speelklimaat waarbij de veiligheid van een ieder gewaarborgd is.
 • We dragen samen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de op school geldende regels.
 • In het schoolgebouw verplaats je je op ’n rustige manier van de ene naar de andere ruimte, van rennen, duwen en stoeien kan en mag geen sprake zijn.
 • De tussendeuren worden op een normale manier geopend (niet opengooien met handen en/of voeten).
 • Voorkom obstakels in de looproutes binnen het gebouw (jassen en gymtassen aan de haakjes, stoelen onder de tafels wanneer je klaar bent met werken etc.).
 • Het in het gebouw aanwezige meubilair is aangeschaft om aan te werken. Het staan (en lopen over) tafels, stoelen en krukken is niet toegestaan.

 

Sancties:
 • Groep 1 t/m 4: Even afzonderen van de groep, daarna aanspreken op gedrag.
 • Groep 5 t/m 8: Aanspreken op gedrag (reflectie). Na lestijd meerdere regels laten overschrijven.
 • Algemeen: Gemaakt strafwerk wordt ingeleverd bij de schoolleider zodat herhaald afwijkbaar gedrag “zichtbaar” wordt (blijft).

 

Protocol: We lopen rustig in de gang
Datum:_________________

Samen zorgen we voor een veilige werk – en speelomgeving:

 • wanneer de zoemer gaat, lopen we rustig naar de voor ons bestemde ingang;
 • nadat we onze spullen opgehangen hebben gaan we direct naar het groepslokaal;
 • in het gebouw gaan we op een rustige manier van de ene naar de andere ruimte (van rennen, duwen en stoeien mag geen sprake zijn);
 • de tussendeuren tussen de verschillende ruimtes maken we op een normale manier open (niet opengooien met handen en/of voeten);
 • jassen en gymtassen hangen we aan de kapstokken en stoelen (krukken) schuiven we na het werken onder de tafels;
 • tafels, stoelen en krukken gebruiken we om te werken, staan en lopen hierop is niet toegestaan;

Wat had je beter kunnen doen?

Mijn naam is:____________________________