Regel 3 na werken opruimen

Introductie:

Per bouw wordt een fotocollage gemaakt van zaken in de school die verbeterd kunnen worden. Deze collage vormt het uitgangspunt voor de introductie van de regel in de groepen waarbij het pictogram ook besproken wordt. Vervolgens krijgen de fotocollages, naast de pictogrammen, een plaats in de algemene ruimtes van de school. De leerlingen wordt gewezen op het nut van de gekozen regel. Dat de regel belangrijk is voor iedereen die op school werkt. Door zich aan deze regel te houden kan er prettig gewerkt worden, levert het tijd en energie op en ontstaan er minder irritaties. De achterliggende gedachte van de regel is: Zorg voor de omgeving (in en buiten school) en de materialen waarmee we werken. Doel van deze regel: Verspilling en vernieling voorkomen.

Naar de leerkrachten toe:
 • Leerlingen begeleiden bij het omgaan met en opruimen van het eigen groepslokaal.
 • Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezien op het naleven van gestelde regel door leerlingen in algemene ruimten zoals aula, fluisterruimte en gangen.
 • Consequent handelen.
 • Alert zijn.
 • Zelfreflectie.
 • Extra inspanning.
Naar de leerlingen toe:
 •  We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een schone, opgeruimde klas.
 • Opgeruimde tafels
 • Opgeruimde kasten
 • Geen rommel op de vloer
  • we dragen samen de verantwoordelijkheid voor schone, opgeruimde algemene ruimtes
 • Jassen, gymtassen aan de kapstok
 • Stoelen onder de tafels wanneer je ruimtes verlaat
 • Geen rommel op tafels en vloer achterlaten
 • Gebruikte materialen (leesboeken, spelletjes etc.) weer netjes terugleggen in daarvoor bestemde kasten
  • We dragen samen de verantwoordelijkheid voor het zuinig en netjes omgaan met spullen van een ander.
 • Netjes omgaan met werkboeken, leesboeken, spelletjes en andere materialen
 • Niet tekenen, krassen op werkbladen, prikborden en wanden / muren
 • Muren schoonhouden door er niet tegen aan te trappen, wc-tjes worden ook netjes gehouden
  • Weektaken evalueren.
  • Om tot besparing te komen (van elektriciteit, papier, water, verf etc.) bepaalde doelen stellen.
Sancties:
 • Groep 1 t/m 4: Even afzonderen van de groep, daarna aanspreken op gedrag en eventueel “schoonmaakwerkzaamheden” laten verrichten.
 • Groep 5 t/m 8: Aanspreken op gedrag. Na lestijd meerdere regels laten overschrijven.
 • Algemeen: Gemaakt strafwerk wordt ingeleverd bij de schoolleider zodat herhaald afwijkend gedrag “zichtbaar”wordt (blijft).

Protocol: na werken opruimen
Datum:_______________________

 1. Nadat de zoemer gegaan is, ben je welkom in je eigen klas.
  Je hebt je jas opgehangen op de voor jou bekende plaats. Heb je een gymtas bij je?
  Ook deze hang je aan de kapstok.
 2. In de klas zorg je dat je geen rommel maakt. Afval of dingen die je niet meer nodig hebt horen thuis in de afval- of papierbak of neem je mee naar huis. Je eigen kastje blijft dan mooi opgeruimd.
 3. Ook de kasten in je eigen klas en in de algemene ruimtes willen er netjes uitzien. Heb je iets gebruikt? Leg het dan weer netjes terug.
 4. Ben altijd zuinig op spulletjes van een ander. Niet tekenen in boeken, op kaften van schriften. Natuurlijk teken je ook niet op tafels, prikborden, muren of tafels in algemene ruimtes.
 5. Probeer de muren schoon te houden. Trap er niet tegen aan. Staat erg vies. Hou ook de wc-tjes netjes.
 6. Wanneer je gewerkt hebt in de fluisterruimte of aula, laat deze ruimtes dan netjes achter. Rommel in de afvalbak, stoelen onder de tafels.
 7. Laat het gewoon schoon en netjes blijven op school.

Wat had je beter kunnen doen?

Mijn naam is:____________________________