Regel 4 let op je taalgebruik

Introductie:

De uitspraken “ga je mond spoelen” of “doe je mond op slot” (* noot) vormen het uitgangspunt voor de introductie van de regel in de groepen waarbij het pictogram ook besproken wordt. Leerkrachten midden – en bovenbouw kunnen daarbij “een schutting” inzetten waarop allerlei scheld – en schuttingwoorden komen te staan. Deze schutting moet vervolgens “overgeschilderd”worden.

In de onderbouw kan de regel verduidelijkt worden middels verhalen van A.M.G. Schmidt of J. Vriens.
Vervolgens krijgt het pictogram een plaats in het groepslokaal en de circulatieruimte. De leerlingen wordt gewezen op het belang van de regel. Dat de regel belangrijk is voor iedereen op school. Door zich aan de regel te houden, kan er prettig gewerkt worden waarbij niemand “beschadigd” wordt en iedereen “heel” blijft.

Daarnaast zal de leerlingen geleerd moeten worden hoe je anderen correct aanspreekt. De achterliggende gedachte van de regel is: Respect hebben voor elkaar. Doel van de regel: Binnen de schoolomgeving afwijkend taalgebruik verminderen.

* Noot: Eventueel kunnen teksten, verhalen aangeboden worden.

 

Naar de leerkrachten toe:
 • Leerlingen aanspreken wanneer zij schuttingwoorden gebruiken, schelden, roddelen of iemand belachelijk maken waarbij aangegeven moet worden dat “een grote mond” niet echt gewaardeerd wordt.
 • Leerlingen leren hoe je mensen op een goede, correcte manier benadert.
 • Consequent handelen.
 • Alert zijn.
 • Zelfreflectie.

 

Naar de leerlingen toe:
 • We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een prettig, open werkklimaat, waarbinnen het gebruik van schutting- en scheldwoorden, roddelen en anderen belachelijk maken voorkomen moet worden.
 • We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een open, prettig werkklimaat waarbij een ieder op een goede, correcte manier benaderd wordt.
 • Door te roepen “stop, hou op” geven we aan dat we niet gediend zijn van de scheldwoorden die ons toegeroepen worden.

 

Sancties:

Groep 1 t/m 4: Even afzonderen van de groep (“mond spoelen”).
Groep 5 t/m 8: Schrijf een kort verslag waarin staat waarom deze regel is ingevoerd en wat je fout hebt gedaan.
Algemeen: Gemaakt strafwerk wordt ingeleverd bij de schoolleider zodat herhaald afwijkend gedrag “zichtbaar” wordt (blijft).

Protocol: let op je taalgebruik
Datum:______________________

Samen zorgen we ervoor dat:

 • we geen schuttingwoorden gebruiken
 • we niemand uitschelden
 • we elkaar niet aanspreken op uiterlijk
 • we niet roddelen over anderen
 • we anderen niet belachelijk maken
 • we anderen correct benaderen
 • we iemand aanspreken met twee woorden

Wat had je beter kunnen doen?

Mijn naam is:____________________________________