Gescheiden ouders

Op onze school zitten kinderen waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen en andere contactgegevens kenbaar maken aan de directeur. Van de ouders wordt verwacht dat ze aan de directeur kenbaar maken wie de eerste aanspreekpersoon is. De schoolgids, infokalender, het rapport (origineel en een kopie) en de uitnodiging voor de ouderavonden worden, op verzoek van ouders, in tweevoud meegegeven. Ouders en school kunnen er ook voor kiezen om bepaalde documenten digitaal te delen. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Als één van de ouders het anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Beide ouders moeten zich aanmelden voor Social Schools om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt in geval van een co-ouderschap aan één van de ouders gedaan. Bij speciale activiteiten worden beide ouders uitgenodigd.

Gescheiden ouders maken gebruik van dezelfde brief met activeringscode. Zij kunnen indien gewenst echter wel ieder een persoonlijk gebruikersaccount aanmaken, met hun eigen e-mailadres en persoonlijk wachtwoord. Beide ouders ontvangen hierdoor altijd dezelfde informatie voor hun kind of kinderen, maar wel ieder via hun eigen account.