Oudervereniging

Basisschool De Dromenvanger heeft een oudervereniging. In een vereniging zitten leden. Voor de oudervereniging houdt dit in dat de ouders/verzorgers van de leerlingen automatisch lid zijn van de oudervereniging.

De ouderraad (het bestuur van de oudervereniging, 11 personen) ondersteunt de school bij extra activiteiten. Tot haar taken behoren:

  • het innen van de contributie (ouderbijdrage) om extra activiteiten voor de leerlingen mogelijk te maken, waaronder de organisatie van de schoolreis;
  • het coördineren en regelen van diverse schoolse activiteiten die zich voor doen zoals bijv. de Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval, de jaarlijks terugkerende Romerodag , kamp groep 6 en groep 8, de sport- en spelletjesdagen;
  • de communicatie tussen ouders en school bevorderen;
  • het coördineren en regelen van het overblijven.

De ouderraad verricht haar werkzaamheden op verzoek van het team, dan wel op eigen initiatief, na het team te hebben ingelicht. Vanzelfsprekend worden de beslissingen van het team in acht genomen. Een andere taak is om u van informatie te voorzien, denk maar aan onderwerpen als: chatten op internet, pesten, zakgeld, de stap naar het voortgezet onderwijs enz.

Bij een redelijke animo kan een ouderavond georganiseerd worden. Daarnaast is de ouderraad verplicht om één keer per jaar een algemene ledenvergadering te houden. De vereniging is gebaat bij enthousiaste leden.

Uw betrokkenheid is in het belang van de school en uw kind. De vertegenwoordigers van de ouderraad hebben ieder een groep waarbij zij als aanspreekpunt voor u, de leerkrachten en kinderen fungeren.
Meer informatie over de oudervereniging vindt u in de schoolgids.

 

Statuten van de oudervereniging van BS de Dromenvanger.

De leden van de Oudervereiniging

Marijke Teijgeler
Voorzitter
Mariska Geven
Penningmeester
Anissa Elouatassi
OV-lid
Ilona Naaijen
OV-lid
Quardia Ahabbi
OV-lid
Ozge Kunt
OV-lid
Sandra Kersten
OV-lid
Vanessa van Roosmalen
OV-lid
Zehra Ceik
OV-lid
Annemarie Dekkers
OV-lid
Ramona Hazelaar
OV-lid