Informatiegidsen

Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Scala- in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen en verbeterplannen. Met behulp van WMKPO hebben we in kaart gebracht waar onze sterke punten en onze zwakke punten liggen. [Klik hier...]

Schoolgids

Wordt uw kind binnen niet al te lange tijd 4 jaar? Gaat u binnenkort verhuizen? Zoekt u misschien een school die beter bij uw kind past? Scholen verschillen steeds meer, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. [Klik hier...]